Nyheder

Onsdag d. 19. december 2018

Ny orientering fra Undersøgelseskommissionen om SKAT

Undersøgelseskommissionens Orientering nr. 5 er i dag blevet lagt på kommissionens hjemmeside her . Orientering nr. 5 redegør på en række punkter for status for...

Onsdag d. 19. december 2018

Orientering nr. 5 – december 2018

Kontakt, tidligere orienteringer og aktindsigt Undersøgelseskommissionen om SKAT skal fortsat opfordre personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for...

Mandag d. 19. november 2018

Budgettet for Undersøgelseskommissionen om SKAT

Justitsministeriet har udarbejdet et budget for Undersøgelseskommissionen om SKAT. Budgettet er tilgængeligt på Folketingets hjemmeside. De samlede budgetterede udgifter er...

Mandag d. 29. oktober 2018

Udvidelse af tillægskommissorium modtaget 26. oktober 2018

Undersøgelseskommissionen om SKAT har den 26. oktober 2018 modtaget en udvidelse af tillægskommissoriet vedrørende udbytteskat. Justitsministeriets brev af 26....

Onsdag d. 19. september 2018

Ny orientering fra kommissionen

Kommissionens Orientering nr. 4 er i dag blevet lagt på kommissionens hjemmeside her . Efter en tæt kontakt mellem kommissionen og henholdsvis Skatteministeriet og...

Onsdag d. 19. september 2018

Orientering nr. 4 - september 2018

Tidligere orienteringer mv. Kommissionen har den 2. november 2017, den 26. februar 2018 og den 28. juni 2018 på sin hjemmeside offentliggjort sine Orienteringer nr. 1, 2 og 3, der...

Torsdag d. 6. september 2018

Kommissionen forventer at have modtaget materialet om udbytteskat 1. oktober 2018

Kommissionen kan oplyse følgende om status på kommissionens arbejde: Kommissionen har til opgave at undersøge og redegøre for flere forskellige...

Fredag d. 13. juli 2018

Regnskab for 2017

Udgifter til Undersøgelseskommissionen om SKAT i 2017: Løbende udgifter opgjort i kr. eksl....

Torsdag d. 28. juni 2018

Orientering nr. 3 - juni 2018

Tillægskommissorium om SKAT’s refusion af udbytteskat Justitsministeriet har ved tillægskommissorium af 9. april 2018 anmodet kommissionen om at inddrage forholdene...

Torsdag d. 12. april 2018

Tillægskommissorium modtaget 9. april 2018

Undersøgelseskommissionen om SKAT har den 9. april 2018 modtaget tillægskommissorium vedrørende udbytteskat. Tillægskommissoriet kan findes her .