Mobile navigation toggle      

Nyheder

Onsdag d. 10. april 2024

Orientering nr. 29 - april 2024

Kontakt, tidligere orienteringer og aktindsigt Undersøgelseskommissionen om SKAT skal fortsat opfordre personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for...

Fredag d. 22. december 2023

Orientering nr. 28 - december 2023

Kontakt, tidligere orienteringer og aktindsigt Undersøgelseskommissionen om SKAT skal fortsat opfordre personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for...

Onsdag d. 18. oktober 2023

Orientering nr. 27 - Oktober 2023

Kontakt, tidligere orienteringer og aktindsigt Undersøgelseskommissionen om SKAT skal fortsat opfordre personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for...

Mandag d. 25. september 2023

Orientering nr. 26 - september 2023

Kontakt, tidligere orienteringer og aktindsigt Undersøgelseskommissionen om SKAT skal fortsat opfordre personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for...

Mandag d. 3. juli 2023

Orientering nr. 25 - juli 2023

Kontakt, tidligere orienteringer og aktindsigt Undersøgelseskommissionen om SKAT skal fortsat opfordre personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for...

Onsdag d. 7. juni 2023

Undersøgelseskommissionen om SKAT afhører tidligere statsministre, finansministre, skatteministre og departementschefer

Kommissionen har indkaldt de tidligere statsministre og finansministre fra de forskellige regeringer i kommissionens undersøgelsesperiode (2002 til 2017) til at afgive forklaring....

Tirsdag d. 4. april 2023

Orientering nr. 24 - april 2023

Kontakt, tidligere orienteringer og aktindsigt Undersøgelseskommissionen om SKAT skal fortsat opfordre personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for...

Onsdag d. 21. december 2022

Orientering nr. 23 - december 2022

Kontakt, tidligere orienteringer og aktindsigt Undersøgelseskommissionen om SKAT skal fortsat opfordre personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for...

Fredag d. 7. oktober 2022

Orientering nr. 22 - oktober 2022

Kontakt, tidligere orienteringer og aktindsigt Undersøgelseskommissionen om SKAT skal fortsat opfordre personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for...

Torsdag d. 15. september 2022

Orientering nr. 21 - september 2022

Højesteret afsagde den 1. september 2022 dom i sagen om Bech-Bruuns advokatundersøgelse af forholdene vedrørende SKAT’s udbetaling af refusion af udbytteskat. Dommen har...

Torsdag d. 30. juni 2022

Orientering nr. 20 - juni 2022

Kontakt, tidligere orienteringer og aktindsigt Undersøgelseskommissionen om SKAT skal fortsat opfordre personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for...

Torsdag d. 28. april 2022

Orientering nr. 19 - april 2022

Kontakt, tidligere orienteringer og aktindsigt Undersøgelseskommissionen om SKAT skal fortsat opfordre personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for...

Onsdag d. 15. december 2021

Orientering nr. 18 - december 2021

Kontakt, tidligere orienteringer og aktindsigt Undersøgelseskommissionen om SKAT skal fortsat opfordre personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for...

Fredag d. 26. november 2021

Ændring i kommissionens sammensætning

Den 19. november 2021 meddelte Dommerudnævnelsesrådet, at medlem af kommissionen, professor, dr. jur. Søren Højgaard Mørup indstilles til prøvevotering i...

Torsdag d. 11. november 2021

Ny orientering fra Undersøgelseskommissionen om SKAT

I den seneste tid har der været en del presseomtale i forbindelse med Minkkommissionens indhentning af sms-beskeder. Omtalen har givet anledning til forespørgsler til...

Torsdag d. 11. november 2021

Orientering nr. 17 - november 2021

I den seneste tid har der været en del presseomtale i forbindelse med Minkkommissionens indhentning af sms-beskeder. Omtalen har givet anledning til forespørgsler til...

Mandag d. 25. oktober 2021

Orientering nr. 16 - oktober 2021

Kontakt, tidligere orienteringer og aktindsigt Undersøgelseskommissionen om SKAT skal fortsat opfordre personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for...

Onsdag d. 30. juni 2021

Orientering nr. 15 - juni 2021

Kontakt, tidligere orienteringer og aktindsigt Undersøgelseskommissionen om SKAT skal fortsat opfordre personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for...

Mandag d. 14. juni 2021

Kommissionen har afgivet delberetning

Undersøgelseskommissionen om SKAT har afgivet delberetning om forholdene vedrørende SKAT’s udbetaling af refusion af udbytteskat. Justitsministeriet har i...

Tirsdag d. 20. april 2021

Orientering nr. 14 - april 2021

Kontakt, tidligere orienteringer og aktindsigt Undersøgelseskommissionen om SKAT skal fortsat opfordre personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for...

Onsdag d. 7. april 2021

Nyhed om delberetning

Kommissionen oplyste den 16. december 2020 i Orientering nr. 13, atden havde besluttet at afgive en delberetning bestående af forklaringerne afgivet for kommissionen i perioden fra marts 2019...

Tirsdag d. 2. februar 2021

Afgivelse af delberetning

Undersøgelseskommissionen om SKAT oplyste den 16. december 2020 i Orientering nr. 13, atkommissionen forventede senest i februar 2021 at afgive en delberetning bestående af de...

Onsdag d. 16. december 2020

Orientering nr. 13 - december 2020

Kontakt, tidligere orienteringer og aktindsigt Undersøgelseskommissionen om SKAT skal fortsat opfordre personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for...

Mandag d. 16. november 2020

Orientering nr. 12 - november 2020

Kontakt, tidligere orienteringer og aktindsigt Undersøgelseskommissionen om SKAT skal fortsat opfordre personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for...

Mandag d. 16. november 2020

Afhøringer til brug for hovedkommissoriet

Kommissionens afhøringer til brug for hovedkommissoriet er planlagt således: Afhøringer fra den 23. marts til den 2. juni 2021 om visse temaer, der henhører...

Tirsdag d. 23. juni 2020

Orientering nr. 11 - juni 2020

Kontakt, tidligere orienteringer og aktindsigt Undersøgelseskommissionen om SKAT skal fortsat opfordre personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for...

Torsdag d. 14. maj 2020

Genoptagelse af afhøringerne

Som følge af myndighedernes tiltag mod COVID-19 har det været nødvendigt at udsætte kommissionens planlagte afhøringer siden den 17. marts 2020 indtil videre, og...

Tirsdag d. 5. maj 2020

Yderligere udsættelse af afhøringer - COVID-19

Som følge af myndighedernes tiltag mod COVID-19 er kommissionens planlagte afhøringer udsat indtil videre. Det har medført, at i hvert fald de afhøringsdage, der...

Tirsdag d. 7. april 2020

Yderligere udsættelse af afhøringer - COVID-19

Som følge af myndighedernes tiltag mod COVID-19 er kommissionens planlagte afhøringer udsat indtil videre. Det har medført, at i hvert fald de afhøringsdage, der...

Fredag d. 3. april 2020

Afbeskikkelse af bisiddere

Undersøgelseskommissionen har i dag afbeskikket bisiddere for i alt 14 personer, hvoraf 11 i løbet af 2019 har afgivet vidneforklaring for kommissionen, mens tre er blevet afvarslet...

Onsdag d. 1. april 2020

Udsættelse af afhøringer - COVID-19

Som følge af myndighedernes tiltag mod COVID-19 er kommissionens planlagte afhøringer udsat indtil videre. Det har medført, at i hvert fald de afhøringsdage, der...

Tirsdag d. 24. marts 2020

Orientering nr. 10 - marts 2020

Kontakt, tidligere orienteringer og aktindsigt Undersøgelseskommissionen om SKAT skal fortsat opfordre personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for...

Torsdag d. 12. marts 2020

Udsættelse af afhøringer - COVID-19

Senest opdateret den 19. marts 2020 Som følge af myndighedernes tiltag mod COVID-19 er de planlagte afhøringer udsat foreløbigtfire uger. Det...

Torsdag d. 16. januar 2020

Mødeinvitation til journalister

Undersøgelseskommissionen om SKAT inviterer journalister, der følger kommissionens arbejde, til et møde om den praktiske afvikling af afhøringerne i Retten på...

Fredag d. 20. december 2019

Orientering nr. 9 - december 2019

Kontakt, tidligere orienteringer og aktindsigt Undersøgelseskommissionen om SKAT skal fortsat opfordre personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for...

Mandag d. 28. oktober 2019

Orientering nr. 8 - oktober 2019

Kontakt, tidligere orienteringer og aktindsigt Undersøgelseskommissionen om SKAT skal fortsat opfordre personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for...

Onsdag d. 21. august 2019

Afbeskikkelse af bisiddere

Undersøgelseskommissionen har i dag afbeskikket bisiddere for 16 personer, der i løbet af foråret har afgivet vidneforklaring for kommissionen. Kommissionen har i...

Fredag d. 9. august 2019

Anskaffelse af avanceret it-redskab

Som tidligere oplyst har Undersøgelseskommissionen om SKAT sammen med Justitsministeriet og Kammeradvokaten arbejdet med at anskaffe et avanceret it-redskab til behandling af det meget...

Fredag d. 28. juni 2019

Orientering nr. 7 - juni 2019

Kontakt, tidligere orienteringer og aktindsigt Undersøgelseskommissionen om SKAT skal fortsat opfordre personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for...

Mandag d. 24. juni 2019

Ændret plan for afhøringer på udbytteområdet

Undersøgelseskommissionen har den 18. juni 2019 offentliggjorten ændret plan for afhøringerne vedrørende udbytteskatteområdet. Afhøringerne forventes...

Onsdag d. 3. april 2019

Orientering nr. 6 - april 2019

Kontakt, tidligere orienteringer og aktindsigt Undersøgelseskommissionen om SKAT skal fortsat opfordre personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for...

Onsdag d. 6. marts 2019

Indkøb af it-søgeredskab sendt i EU-udbud

Undersøgelseskommissionen om SKAT har sammen med Justitsministeriet og Kammeradvokaten arbejdet med at klarlægge og opfylde kommissionens behov for et avanceret it-redskab til...

Torsdag d. 28. februar 2019

Fotos og dækbilleder af afhøringslokalet

Foranlediget af henvendelser fra medierne har Undersøgelseskommissionen om SKAT besluttet, at medierne får mulighed for fotos og dækbilleder fra undersøgelseskommissionens...

Torsdag d. 28. februar 2019

Information om Undersøgelseskommissionens afhøringer

Afhøringerne finder sted tirsdage og onsdage i Retten på Frederiksberg, Howitzvej 32, 2000 Frederiksberg, i lokale 003 i den nye retsbygning. En oversigt over datoer, tidspunkter,...

Torsdag d. 28. februar 2019

Tilladelse til tv-optagelse

DR Nyheder har fået tilladelse til at optage indledningen af Undersøgelseskommissionen om SKAT’s første offentlige møde den 5. marts 2019....

Onsdag d. 19. december 2018

Ny orientering fra Undersøgelseskommissionen om SKAT

Undersøgelseskommissionens Orientering nr. 5 er i dag blevet lagt på kommissionens hjemmeside her . Orientering nr. 5 redegør på en række punkter for status for...

Onsdag d. 19. december 2018

Orientering nr. 5 - december 2018

Kontakt, tidligere orienteringer og aktindsigt Undersøgelseskommissionen om SKAT skal fortsat opfordre personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for...

Mandag d. 19. november 2018

Budgettet for Undersøgelseskommissionen om SKAT

Justitsministeriet har udarbejdet et budget for Undersøgelseskommissionen om SKAT. Budgettet er tilgængeligt på Folketingets hjemmeside. De samlede budgetterede udgifter er...

Mandag d. 29. oktober 2018

Udvidelse af tillægskommissorium modtaget 26. oktober 2018

Undersøgelseskommissionen om SKAT har den 26. oktober 2018 modtaget en udvidelse af tillægskommissoriet vedrørende udbytteskat. Justitsministeriets brev af 26....

Onsdag d. 19. september 2018

Ny orientering fra kommissionen

Kommissionens Orientering nr. 4 er i dag blevet lagt på kommissionens hjemmeside her . Efter en tæt kontakt mellem kommissionen og henholdsvis Skatteministeriet og...

Onsdag d. 19. september 2018

Orientering nr. 4 - september 2018

Tidligere orienteringer mv. Kommissionen har den 2. november 2017, den 26. februar 2018 og den 28. juni 2018 på sin hjemmeside offentliggjort sine Orienteringer nr. 1, 2 og 3, der...

Torsdag d. 6. september 2018

Kommissionen forventer at have modtaget materialet om udbytteskat 1. oktober 2018

Kommissionen kan oplyse følgende om status på kommissionens arbejde: Kommissionen har til opgave at undersøge og redegøre for flere forskellige...

Fredag d. 13. juli 2018

Regnskab for 2017

Udgifter til Undersøgelseskommissionen om SKAT i 2017: Løbende udgifter opgjort i kr. eksl....

Torsdag d. 28. juni 2018

Orientering nr. 3 - juni 2018

Tillægskommissorium om SKAT’s refusion af udbytteskat Justitsministeriet har ved tillægskommissorium af 9. april 2018 anmodet kommissionen om at inddrage forholdene...

Torsdag d. 12. april 2018

Tillægskommissorium modtaget 9. april 2018

Undersøgelseskommissionen om SKAT har den 9. april 2018 modtaget tillægskommissorium vedrørende udbytteskat. Tillægskommissoriet kan findes her .

Mandag d. 26. februar 2018

Orientering nr. 2 - februar 2018

Kommissionens interne møder Kommissionen har den 5. december 2017 og den 9. januar 2018 afholdt sit 3. og 4. interne møde, hvor kommissoriet samt tilrettelæggelsen og...

Fredag d. 10. november 2017

2. interne møde afholdt

Kommissionen har den 10. oktober 2017 afholdt et seminar og sit andet interne møde, hvor kommissionen har drøftet kommissoriet og tilrettelæggelsen af undersøgelsen yderligere.

Torsdag d. 2. november 2017

Orientering nr. 1 - november 2017

Kommissionens interne møder Umiddelbart efter udpegningen af kommissionens medlemmer afholdt kommissionen den 13. september 2017 i Aarhus sit første interne møde, hvor...

Torsdag d. 14. september 2017

1. interne møde afholdt

Kommissionen afholdt den 13. september 2017 sit første interne møde, hvor kommissoriet og tilrettelæggelsen af undersøgelsen blev drøftet.

Onsdag d. 13. september 2017

Kommissionsmedlemmerne er udpeget

Justitsministeren har den 13. september udpeget medlemmerne og suppleanterne i undersøgelseskommissionen om SKAT.

Onsdag d. 13. september 2017

Undersøgelseskommissionen om SKAT er nedsat

Justitsministeren har den 3. juli 2017 nedsat en kommission til undersøgelse af SKAT. Kommissionen er nedsat efter § 1, stk. 1, i lov om undersøgelseskommissioner.