Mobile navigation toggle      

Kommissionen forventer at have modtaget materialet om udbytteskat 1. oktober 2018

Torsdag d. 6. september 2018

Kommissionen kan oplyse følgende om status på kommissionens arbejde:

 

Kommissionen har til opgave at undersøge og redegøre for flere forskellige begivenhedsforløb. Som led i undersøgelsen af forløbene er det nødvendigt at gennemføre en række afhøringer. Kommissionen har på nuværende tidspunkt identificeret omkring 100 personer, som kommissionen forventer at afhøre vedrørende tillægskommissoriet om udbytteskat. Flertallet af disse personer er på nuværende tidspunkt orienteret om afhøringerne og om muligheden for beskikkelse af en bisidder.

 

Kommissionen kan først påbegynde afhøringer, når kommissionen har modtaget det skriftlige materiale, som er nødvendigt for at belyse kommissoriet. Kommissionen har den 27. og 28. august 2018 fået oplyst fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen, at disse myndigheder forventer at have afsluttet udleveringen af materialet vedrørende tillægskommissoriet om udbytteskat senest omkring den 1. oktober 2018.

 

Kommissionen er allerede ved at forberede afhøringerne om udbytteskat, men forberedelserne kan selvsagt først afsluttes, når materialet er modtaget, og kommissionen har haft mulighed for at gennemgå dette. I lyset af den oplyste dato fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen planlægger kommissionen derfor at påbegynde afhøringerne i starten af marts 2019.

 

Erfaringer fra tidligere kommissioner har vist, at det er mest hensigtsmæssigt at afhøre underordnet personale først, hvorefter afhøringerne af mere overordnet personale og af ministre og tidligere ministre kan foretages. Kommissionen arbejder med en tidsplan, der er disponeret ud fra dette. Kommissionen forventer derfor, at afhøringer af ministre og tidligere ministre først vil kunne gennemføres efter sommerferien 2019.

 

Skatteministeriet og Skatteforvaltningen har oplyst til kommissionen, at disse myndigheder forventer, at udleveringen af materialet vedrørende hovedkommissoriet vil kunne være afsluttet i slutningen af 2019.

 

Kommissionen forventer at lægge endnu en uddybende orientering (Orientering nr. 4) på kommissionenomskat.dk senere på måneden.