Mobile navigation toggle      

Ny orientering fra Undersøgelseskommissionen om SKAT

Torsdag d. 11. november 2021

I den seneste tid har der været en del presseomtale i forbindelse med Minkkommissionens indhentning af sms-beskeder. Omtalen har givet anledning til forespørgsler til Undersøgelseskommissionen om SKAT om, hvordan kommissionens tilgang til indhentning af sms-beskeder har været. 

Kommissionen har på den baggrund offentliggjort Orientering nr. 17 om arbejdet med at indhente materiale til brug for undersøgelsen og et uddybende notat herom. Orienteringen med link til notatet findes her.