Mobile navigation toggle      

Ændring i kommissionens sammensætning

Fredag d. 26. november 2021

Den 19. november 2021 meddelte Dommerudnævnelsesrådet, at medlem af kommissionen, professor, dr. jur. Søren Højgaard Mørup indstilles til prøvevotering i Højesteret.

Professor, dr. jur. Søren Højgaard Mørup har meddelt Justitsministeriet, at han ønsker at trække sig fra hvervet som medlem af kommissionen i forbindelse med, at han af Dommerudnævnelsesrådet er blevet indstillet til prøvevotering i Højesteret.

Justitsministeren har på den baggrund d.d. afbeskikket Søren Højgaard Mørup som medlem af kommissionen og udpeget suppleanten, professor emeritus, dr.jur. Karsten Revsbech, som nyt medlem af kommissionen.