Regnskab for første halvår af 2018

Udgifter til Undersøgelseskommissionen om SKAT for første halvår af 2018:
   
Løbende udgifter opgjort i kr. ekskl. moms  2018
   
Løn og vederlag kommissionens medlemmer og suppleanter 2.426.445,32
Løn til sekretariatet mv. 4.836.127,05
Salær mv. til bisiddere 0
Rejser, hotel, fortæring mv. 251.576,26
Vidnegodtgørelse 0
Forplejning, møder 27.251,87
Kursusudgifter 5.800,00
Lokaleudgifter (husleje, reparation og vedligehold, rengøring) 930.401,78
Kontorhold, it, inventar mv. 308.173,59
Udgifter i alt 8.785.775,87

Regnskab for 2017

Udgifter til Undersøgelseskommissionen om SKAT i 2017:
   
Løbende udgifter opgjort i kr. ekskl. moms 2017
   
Løn og vederlag kommissionens medlemmer og suppleanter 1.451.291,45
Løn til sekretariatet mv. 829.746,71
Salær mv. til bisiddere 0,00
Rejser, hotel, fortæring mv. 50.542,60
Vidnegodtgørelse 0,00
Forplejning, møder 11.068,37
Kursusudgifter 4.500,00
Lokaleudgifter (husleje, reparation og vedligehold, rengøring) 387.988,88
Kontorhold, it, inventar mv. 313.678,04
Udgifter i alt 3.048.816,05