Mobile navigation toggle      

Undersøgelseskommissionen om SKAT afhører tidligere statsministre, finansministre, skatteministre og departementschefer

Onsdag d. 7. juni 2023

Kommissionen har indkaldt de tidligere statsministre og finansministre fra de forskellige regeringer i kommissionens undersøgelsesperiode (2002 til 2017) til at afgive forklaring. Kommissionen har endvidere indkaldt enkelte af de tidligere skatteministre samt departementscheferne i Statsministeriet i undersøgelsesperioden til at afgive forklaring.

Afhøringerne foregår i lokaler ved Retten på Frederiksberg den 13. - 14. juni 2023 og den 27. - 28. juni 2023 fra kl. 9.00 til 15.00. Det fremgår af kommissionens hjemmeside, hvornår de enkelte vidner afgiver forklaring. Der henvises til kommissionens hjemmeside her.

Der vil under afhøringerne blive spurgt ind til forvaltningen af inddrivelsesområdet og EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem), sammenlægningen af den statslige og kommunale inddrivelsesmyndighed i SKAT samt de generelle effektiviseringstiltag i SKAT i undersøgelsesperioden.

Kommissionen opfordrer medlemmer af pressen til forud for de enkelte afhøringer og senest den 9. juni 2023 og den 23. juni 2023 at meddele kommissionens sekretariat på post@kommissionenomskat.dk, hvis man ønsker at overvære afhøringerne og at reservere en plads.