Mobile navigation toggle      

Afgivelse af delberetning

Tirsdag d. 2. februar 2021

Undersøgelseskommissionen om SKAT oplyste den 16. december 2020 i Orientering nr. 13, at kommissionen forventede senest i februar 2021 at afgive en delberetning bestående af de forklaringer, der er afgivet i perioden fra marts 2019 til december 2020 vedrørende undersøgelsen af tillægskommissoriet (udbytteskat).

Kommissionen har nu besluttet, at denne delberetning tillige skal omfatte den ekstrakt, som kommissionen har udarbejdet og anvendt under afhøringerne, og som består af dokumenter af særlig relevans for undersøgelsen.

Det må forventes, at delberetningen vil blive offentliggjort af justitsministeren i marts 2021.