Mobile navigation toggle      

Ny orientering fra Undersøgelseskommissionen om SKAT

Onsdag d. 19. december 2018

Undersøgelseskommissionens Orientering nr. 5 er i dag blevet lagt på kommissionens hjemmeside her. Orientering nr. 5 redegør på en række punkter for status for undersøgelseskommissionens arbejde, herunder:

  • En opfordring til personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for kommissionens undersøgelse, om at rette henvendelse til kommissionen

  • Spørgsmålet om afgivelse af delberetning

  • Undersøgelseskommissionens rykkerprocedure

  • Anskaffelsen af it-redskaber

  • Tidsmæssig udvidelse af tillægskommissoriet med perioden fra den 1. juni 2015 til den 13. september 2017

  • Planen for afhøringen af 106 vidner fra marts 2019 (tillægskommissoriet om refusion af udbytteskat) i lokaler ved Retten på Frederiksberg

  • Fremdriften i materialeudleveringen til undersøgelseskommissionen

  • Generel redegørelse for undersøgelseskommissionens indhentning af materiale og fremgangsmåden