Mobile navigation toggle      

Ny orientering fra kommissionen

Onsdag d. 19. september 2018

Kommissionens Orientering nr. 4 er i dag blevet lagt på kommissionens hjemmeside her.

Efter en tæt kontakt mellem kommissionen og henholdsvis Skatteministeriet og Skatteforvaltningen hen over sommeren, har disse myndigheder nu meddelt, at de forventer at have afsluttet udleveringen af materialet vedrørende udbytteskatteområdet (tillægskommissoriet) omkring den 1. oktober 2018. Kommissionen vil herefter fortsat følge materialeudleveringen vedrørende hovedkommissoriet tæt.

Kommissionen har anmodet 16 forskellige myndigheder og organisationer om udlevering af materiale og har på nuværende tidspunkt modtaget omkring 480.000 filer og 1.350 ringbind med materiale til det samlede kommissorium.

Da materialet om udbytteskatteområdet forventes modtaget inden for kort tid, har kommissionen besluttet at begynde afhøringerne vedrørende denne del af kommissoriet i begyndelsen af marts 2019. Kommissionen har på nuværende tidspunkt identificeret omkring 100 personer, som forventes afhørt om udbytteskatteområdet, og afhøringerne af disse personer forventes afsluttet før udgangen af 2019.

”Kommissionen påbegyndte sit arbejde, allerede da kommissionens medlemmer blev udpeget den 13. september 2017. Kommissionen har fra starten haft fokus på materialeindsamling, idet kommissionen ikke kan gå i gang med afhøringer, før materialet er udleveret. Vi har nu fået en dato for, hvornår det sidste materiale om udbytteskat bliver udleveret. Det betyder, at kommissionen kan indlede næste fase. Fra marts 2019 vil kommissionen derfor afhøre omkring 100 personer, som kan belyse forholdene vedrørende SKAT’s udbetaling af refusion af udbytteskat,” udtaler landsdommer Michael Ellehauge, formand for Undersøgelseskommissionen om SKAT.