Mobile navigation toggle      

Organisation

Kommissionens medlemmer

Landsdommer, ph.d. Michael Ellehauge (formand)

Advokat, LL.M. Elsebeth Aaes-Jørgensen

Professor, dr.jur. Søren Højgaard Mørup

 

Kommissionens udspørger

Advokat Jens Lund Mosbek

 

Suppleanter for kommissionens medlemmer

Landsdommer Rikke Holler - suppleant for Michael Ellehauge

Advokat, ph.d. Sune Troels Poulsen - suppleant for Elsebeth Aaes-Jørgensen

Professor, dr.jur. Karsten Revsbech - suppleant for Søren Højgaard Mørup

Suppleanterne forventes løbende at deltage i kommissionens arbejde. 

 

Kommissionens databeskyttelsesrådgiver

Kommissionen har antaget advokat Jens Harkov Hansen som databeskyttelsesrådgiver.

 

Kommissionens formand og suppleanten for formanden varetager på kommissionens vegne den daglige ledelse af sekretariatet, der bl.a. består af juridisk sekretær, byretsdommer Mette Langborg, juridisk sekretær, byretsdommer Anders Raagaard, juridisk sekretær, byretsdommer Tine Børsen Smedegaard, juridisk sekretær, byretsdommer Anette Fogh, juridisk sekretær, byretsdommer Anne Knie Hansen og sekretariatschef Ditte Johanne Sarto.