Mobile navigation toggle      

Organisation

Kommissionens medlemmer

Landsdommer, ph.d. Michael Ellehauge (formand)

Advokat, LL.M. Elsebeth Aaes-Jørgensen

Professor emeritus, dr. jur. Karsten Revsbech

 

Kommissionens udspørger

Advokat Jens Lund Mosbek

 

Suppleanter for kommissionens medlemmer

Retspræsident Rikke Holler - suppleant for Michael Ellehauge

Advokat, ph.d. Sune Troels Poulsen - suppleant for Elsebeth Aaes-Jørgensen

Suppleanterne forventes løbende at deltage i kommissionens arbejde. 

 

Kommissionens databeskyttelsesrådgiver

Kommissionen har antaget advokat Jens Harkov Hansen som databeskyttelsesrådgiver.

 

Kommissionens formand varetager på kommissionens vegne den daglige ledelse af sekretariatet, der bl.a. består af kommitteret, landsdommer Jakob O. Ebbensgaard, juridisk sekretær, byretsdommer Michael Lynge Jensen, juridisk sekretær, byretsdommer Jesper Stage Thusholt, juridisk sekretær, byretsdommer Per Kiel Lauritsen, juridisk sekretær, byretsdommer Anette Fogh, juridisk sekretær, byretsdommer Anne Knie Hansen, juridisk sekretær, byretsdommer Bente Thanning, juridisk sekretær Mille Drews Mellbye, sekretariatschef Signe Mikkelsen.