Organisation

Kommissionens medlemmer

Landsdommer, ph.d. Michael Ellehauge (formand)

Advokat, LL.M. Elsebeth Aaes-Jørgensen

Professor, dr.jur. Søren Højgaard Mørup

 

Kommissionens udspørger

Advokat Jens Lund Mosbek

 

Suppleanter for kommissionens medlemmer

Landsdommer Rikke Holler - suppleant for Michael Ellehauge

Advokat, ph.d. Sune Troels Poulsen - suppleant for Elsebeth Aaes-Jørgensen

Professor, dr.jur. Karsten Revsbech - suppleant for Søren Højgaard Mørup

Suppleanterne forventes løbende at deltage i kommissionens arbejde. 

 

Kommissionens databeskyttelsesrådgiver

Kommissionen har antaget advokat Jens Harkov Hansen som databeskyttelsesrådgiver.

 

Kommissionens formand og suppleanten for formanden varetager på kommissionens vegne den daglige ledelse af sekretariatet, der består af juridisk sekretær, byretsdommer Mette Langborg, juridisk sekretær, byretsdommer Anders Raagaard, juridisk sekretær, byretsdommer Jakob O. Ebbensgaard, juridisk sekretær, byretsdommer Tine Børsen Smedegaard, dommerfuldmægtig Ditte Johanne Sarto, fuldmægtig Johan Vinter, fuldmægtig Birgitte Thusing, dommerfuldmægtig Simon Kærslund Terp, fuldmægtig Mai Tuyet Nguyen, fuldmægtig Peter Abildgaard Jørgensen, afdelingsleder Betina Bach Boddum-Andersen og kontorfuldmægtig Tanja M. P. Pedersen. Sekretariatet gør endvidere brug af studentermedhjælpere.