Organisation

Kommissionens medlemmer

Landsdommer, ph.d. Michael Ellehauge (formand)

Advokat, LL.M. Elsebeth Aaes-Jørgensen

Professor, dr.jur. Søren Højgaard Mørup

 

Kommissionens udspørger

Advokat Jens Lund Mosbek

 

Suppleanter for kommissionens medlemmer

Landsdommer Rikke Holler - suppleant for Michael Ellehauge

Advokat, ph.d. Sune Troels Poulsen - suppleant for Elsebeth Aaes-Jørgensen

Professor, dr.jur. Karsten Revsbech - suppleant for Søren Højgaard Mørup

Suppleanterne forventes løbende at deltage i kommissionens arbejde. 

 

Særligt sagkyndig

Kommissionen har antaget advokat Kurt Siggaard som særligt sagkyndig, jf. lov om undersøgelseskommissioner § 6, stk. 1.

 

Kommissionens formand og suppleanten for formanden varetager på kommissionens vegne den daglige ledelse af sekretariatet, der består af juridisk sekretær, byretsdommer Mette Langborg, juridisk sekretær, byretsdommer Trine Poulsen, chefkonsulent, Tine Børsen Smedegaard, fuldmægtig Johan Vinter, dommerfuldmægtig Simon Kærslund Terp, afdelingsleder Betina Bach Holm og kontorfuldmægtig Tanja M.P. Pedersen. Sekretariatet gør endvidere brug af studentermedhjælpere.