Mobile navigation toggle      

Afbeskikkelse af bisiddere

Fredag d. 3. april 2020

Undersøgelseskommissionen har i dag afbeskikket bisiddere for i alt 14 personer, hvoraf 11 i løbet af 2019 har afgivet vidneforklaring for kommissionen, mens tre er blevet afvarslet uden at have afgivet forklaring.

Kommissionen har i lyset af de nu foreliggende oplysninger, herunder de gennemførte vidneafhøringer, vurderet, at der ikke længere er grundlag for at antage, at de pågældende vil kunne anses for omfattet af den personkreds, der i henhold til lov om undersøgelseskommissioner § 21, stk. 1 og 2, har ret til at få beskikket en bisidder.

Undersøgelseskommissionen vil løbende, efterhånden som kommissionens undersøgelse skrider frem, vurdere, om der er grundlag for yderligere afbeskikkelser.