Mobile navigation toggle      

Tilladelse til tv-optagelse

Torsdag d. 28. februar 2019

DR Nyheder har fået tilladelse til at optage indledningen af Undersøgelseskommissionen om SKAT’s første offentlige møde den 5. marts 2019.

Undersøgelseskommissionen har besluttet på de vilkår, som er angivet nedenfor, at give tilladelse til, at DR Nyheder kan optage lyd og billeder fra indledningen af undersøgelseskommissionens første møde. Optagelse kan ske frem til det tidspunkt, hvor det første vidne skal afhøres.

Tilladelsen er givet på følgende vilkår:

  • Optagelsen sker med et fast installeret kamera og en mikrofon fra det sted, der af undersøgelseskommissionen bliver anvist til den pågældende medarbejder fra DR Nyheder.

  • Der må ikke transmitteres direkte i forbindelse med optagelsen.

  • DR Nyheder skal, efter at optagelsen er færdiggjort, mod rimelig betaling stille optagelsen til rådighed for enhver anden godkendt radio- og fjernsynsvirksomhed samt for Ritzaus Bureau.

Af praktiske og ordensmæssige grunde har undersøgelseskommissionen besluttet kun at give tilladelse til, at et enkelt medie foretager optagelser af lyd og billeder fra indledningen af mødet. Undersøgelseskommissionen har af samme grund besluttet, at tilladelsen gives til det første medie, der har søgt om tilladelse, på vilkår om, at optagelsen stilles til rådighed for andre medier. Den første ansøgning om tilladelse er henvendelsen fra DR Nyheder.