Mobile navigation toggle      

Regnskab for 2017

Fredag d. 13. juli 2018
Udgifter til Undersøgelseskommissionen om SKAT i 2017:
   
   
Løbende udgifter  
opgjort i kr. eksl. moms 2017
Løn og vederlag kommissionens medlemmer og suppleanter 1.451.291,45
Løn til sekretariatet mv. 829.746,71
Salær mv. til bisiddere 0,00
Rejser, hotel, fortæring mv. 50.542,60
Vidnegodtgørelse 0,00
Forplejning, møder 11.068,37
Kursusudgifter 4.500,00
Lokaleudgifter (husleje, reparation og vedligehold, rengøring) 387.988,88
Kontorhold, it, inventar mv. 313.678,04
Udgifter i alt 3.048.816,05