Mobile navigation toggle      

Afhøringer til brug for hovedkommissoriet

Mandag d. 16. november 2020

Kommissionens afhøringer til brug for hovedkommissoriet er planlagt således:

  • Afhøringer fra den 23. marts til den 2. juni 2021 om visse temaer, der henhører under perioden 2002 - 2009

  • Afhøringer fra den 24. august til den 1. december 2021 om visse temaer, der henhører under perioden 2010 - 2017

  • Afhøringer fra den 11. januar 2022 til den 22. marts 2023 om visse temaer, der henhører under hele undersøgelsesperioden fra 2002 - 2017, herunder temaerne system-moderniseringen, forvaltningen af inddrivelsesområdet og forældelse/datakvalitet

Afhøringerne vil så vidt muligt blive afviklet således, at temaerne belyses et ad gangen, og det kan derfor blive nødvendigt at indkalde nogle vidner flere gange.

Kommissionen forventer, at alle skatteministre, finansministre og departementschefer i de to respektive ministerier for perioden 2002-2017 vil blive indkaldt til at afgive forklaring. Disse personer er derfor allerede nu varslet om, at de kan forvente at blive indkaldt til at afgive forklaring.

Kommissionen forventer desuden, at følgende direktører i SKAT og skatteministeriet vil blive indkaldt til at afgive forklaring: Birgitte Christensen, Birte Deleuran, Claus Kaaber, Erik Blegvad Andersen, Erling Andersen, Ivar Nordland, Jan Topp Rasmussen, Jens Sørensen, Jesper Rønnow Simonsen, Jesper Skovhus Poulsen, Karsten Juncher, Kirsten Otbo, Kristian Vengsgaard, Leif Normann Jeppesen, Margrethe Nørgaard, Merete Agergaard, Ole Kjær, Otto Brøns-Petersen, Preben Bialas, Preben Kristiansen, Richard Madsbjerg Hanlov, Steffen Normann Hansen, Thomas Fredenslund og Winnie Jensen. Disse personer er også varslet om, at de kan forvente at blive indkaldt til at afgive forklaring.

Til afhøringerne i perioden fra den 23. marts til den 2. juni 2021 forventer kommissionen at indkalde 18 personer. Planen for disse afhøringer kan ses her. Planen for de øvrige afhøringer forventes offentliggjort med ca. et halvt års varsel. Alle afhøringerne forventes gennemført tirsdage og onsdage i lige uger i lokaler ved Retten på Frederiksberg.