Mobile navigation toggle      

Afbeskikkelse af bisiddere

Onsdag d. 21. august 2019

Undersøgelseskommissionen har i dag afbeskikket bisiddere for 16 personer, der i løbet af foråret har afgivet vidneforklaring for kommissionen.

Kommissionen har i lyset af de nu foreliggende oplysninger, herunder de gennemførte vidneafhøringer, vurderet, at der ikke længere er grundlag for at antage, at de pågældende vil kunne anses for omfattet af den personkreds, der i henhold til lov om undersøgelseskommissioner § 21, stk. 1 og 2, har ret til at få beskikket en bisidder.

Undersøgelseskommissionen vil løbende, efterhånden som kommissionens undersøgelse skrider frem, vurdere, om der er grundlag for yderligere afbeskikkelser.