Mobile navigation toggle      

Information om Undersøgelseskommissionens afhøringer

Torsdag d. 28. februar 2019

Afhøringerne finder sted tirsdage og onsdage i Retten på Frederiksberg, Howitzvej 32, 2000 Frederiksberg, i lokale 003 i den nye retsbygning.

En oversigt over datoer, tidspunkter, indkaldte vidner samt deres bisiddere fremgår af undersøgelseskommissionens hjemmeside www.kommissionenomskat.dk under menupunktet ”Afhøringer”.

Der er som udgangspunkt offentlig adgang til afhøringerne.

Der er pladser til tilhørere i afhøringslokalet (lokale 003) og i et transmissionslokale med storskærm.

Ved ankomst til Retten på Frederiksberg skal alle udefrakommende følge rettens almindelige sikkerhedsprocedure. Det kan tage nogle minutter. Rettens personale i receptionen kan vise vej til afhøringslokalet og transmissionslokalet.

Mobiltelefoner, der medbringes i afhøringslokalet eller transmissionslokalet, skal indstilles til lydløs. Det er for andre tilhørere end repræsentanter fra medierne ikke tilladt at optage eller transmittere billeder, lyd eller tekst under møderne i undersøgelseskommissionen. Dette omfatter også sms og lignende.

Særligt til medierne

I afhøringslokalet er der indrettet et begrænset antal tilhørerpladser med bordplads. Repræsentanter fra medierne har fortrinsret til disse pladser. Der vil kun være begrænset adgang til ekstern strømforsyning fra disse pladser. I det omfang der er plads i afhøringslokalet, kan disse pladser til medierne forhåndsreserveres ved henvendelse til undersøgelseskommissionen via e-mail til post@kommissionenomskat.dk. Der kan kun reserveres én plads pr. medie pr. dag.

Herudover kan medierne overvære afhøringerne fra transmissionslokalet. I transmissionslokalet vil der ligeledes være indrettet et antal pladser med bordplads, som medierne har fortrinsret til. Fra disse pladser vil adgangen til ekstern strømforsyning også være begrænset. Disse pladser kan forhåndsreserveres ved henvendelse til undersøgelseskommissionen via e-mail til post@kommissionenomskat.dk. Der kan kun reserveres én plads pr. medie pr. dag.

Det anbefales generelt, at medier, der planlægger at overvære en afhøring, forinden oplyser dette via e-mail til undersøgelseskommissionen.

Fotos, lyd- og videooptagelser

Undersøgelseskommissionen om SKAT har på de vilkår, som er angivet nedenfor, givet tilladelse til, at DR Nyheder kan optage lyd og billeder fra indledningen af undersøgelseskommissionens første offentlige møde den 5. marts 2019 frem til det tidspunkt, hvor det første vidne skal afhøres.

  • Optagelsen sker med et fast installeret kamera og en mikrofon fra det sted, der af undersøgelseskommissionen bliver anvist til den pågældende medarbejder fra DR Nyheder.

  • Der må ikke transmitteres direkte i forbindelse med optagelsen.

  • DR Nyheder skal, efter at optagelsen er færdiggjort, mod rimelig betaling stille optagelsen til rådighed for enhver anden godkendt radio- og fjernsynsvirksomhed samt for Ritzaus Bureau.

Herudover er det for mediernes repræsentanter ikke tilladt at optage eller transmittere billeder og lyd fra afhøringslokalet eller transmissionslokalet uden forudgående tilladelse.

På rettens øvrige arealer gælder Retten på Frederiksbergs almindelige regler.

Michael Ellehauge, formand

Undersøgelseskommissionen om SKAT

Aarhus, den 28. februar 2019