Mobile navigation toggle      

Afhøringer

Kommissionen har løbende siden starten af 2019 og indtil udgangen af juni 2023 foretaget afhøringer til brug for kommissionens undersøgelser.

Kommissionen har på nuværende tidspunkt ikke planlagt yderligere afhøringer.

Efter afslutningen af den femte og sidste afhøringsperiode vil kommissionen have afhørt 162 personer. Heraf er 54 personer blevet afhørt alene vedrørende hovedkommissoriet, 76 er blevet afhørt alene vedrørende tillægskommissoriet, og 32 er blevet afhørt vedrørende begge kommissorier.  

Såfremt kommissionens videre arbejde giver anledning til nye afhøringer, vil kommissionen orientere herom.

 

Tidligere afhøringer

- Afhøringer vedrørende tillægskommissoriet foretaget fra den 5. marts 2019 til og med den 9. december 2020