Mobile navigation toggle      

< Tidligere afhøringer

BERAMMELSESPLAN VEDRØRENDE HOVEDKOMMISSORIET

Opmærksomheden henledes på, at der løbende kan forekomme ændringer i berammelsesplanen.

Afhøringerne foretages kl. 9-15 med frokostpause kl. 12-13.

Som oplyst i nyhed af 16. november 2020 ”Afhøringer til brug for hovedkommissoriet”, vil kommissionens afhøringer i 1. halvår 2021 (23. marts 2021 – 2. juni 2021) angå temaer, der henhører under undersøgelsesperioden 2002 – 2009. De temaer, der primært vil blive fokuseret på, er regelforenkling på inddrivelsesområdet, Boston Consulting Groups analyse af potentialet ved en fusioneret skatteadministration og SKAT’s Masterplan.

Med hensyn til regelforenkling på inddrivelsesområdet vil fokus primært være på grundlaget for og forventningerne til den regelforenkling, der blev gennemført i årene omkring og efter fusionen af inddrivelsesområdet. Formålet er navnlig at undersøge betydningen heraf for moderniseringen af SKAT‘s it-systemer.

Med hensyn til Boston Consulting Groups analyse af potentialet ved en fusioneret skatteadministration og SKAT’s Masterplan vil fokus primært være på rollefordelingen mellem ToldSkat/SKAT, Skatteministeriet og Finansministeriet samt forventningerne til omfanget af effektiviseringspotentialet i årene omkring og efter fusionen.
 

23. marts 2021

Afhøring af: Bisidder:
Claus Kaaber Advokat Poul Heidmann
Else Veggerby Christoffersen Advokat Jacob Aaes

24. marts 2021

Afhøring af: Bisidder:
Preben Kristiansen Advokat Søren Stenderup Jensen
Kaj-Henrik Ludolph  
Anders K. Andersen  

20. april 2021

Afhøring af: Bisidder:
Jens Madsen Advokat Jon Lauritzen
Birte Deleuran  Advokat Arvid Andersen

21. april 2021

Afhøring af: Bisidder:
Peter Høeg-Larsen Advokat Hanne Rahbæk
Jesper Skovhus Poulsen Advokat Stine Gry Johannessen
Karsten Juncher Advokat Christian Bachmann

4. maj 2021

Afhøring af: Bisidder:
Peter Thorninger Advokat Hanne Rahbæk

5. maj 2021

Afhøring af: Bisidder:
Ole Kjær Advokat Søren Stenderup Jensen
Kristian Jensen Advokat Nicolai Mallet

18. maj 2021

Afhøring af: Bisidder:
Mikkel Nielsen Østergaard Advokat Martin Cumberland
Peter Loft Advokat Lars Svenning Andersen

19. maj 2021

Afhøring af: Bisidder:
Peter Loft Advokat Lars Svenning Andersen

1. juni 2021

Afhøring af: Bisidder:
Niels Kleis Frederiksen Advokat Poul Heidmann
David Hellemann Advokat Thorbjørn Sofsrud
Adam Wolf Advokat Pernille Backhausen

2. juni 2021

Afhøring af: Bisidder:
Christian Kettel Thomsen Advokat Gunnar Homann

 

Afhøringerne i 2. halvår af 2021 finder sted i perioden 24. august til 15. december 2021.

Kommissionens afhøringer i 2. halvår af 2021 vil angå temaerne Udvalget for analyser af Skatteministeriet 2012-2013, herunder rapporten fra McKinsey & Company fra december 2012 og afskedigelsesrunden i 2013 samt samarbejdet med KL og kommunerne, herunder udviklingen i de kommunale restancer.

24. august 2021

Afhøring af: Bisidder:
Magnus Rønning-Andersson Advokat Poul Heidmann
Nikolas Lyhne-Knudsen Advokat Poul Heidmann

25. august 2021

Afhøring af: Bisidder:
Jens Madsen Advokat Jon Lauritzen
Karsten Juncher Advokat Christian Bachmann
Christian Husted Rasmussen  

7. september 2021

Afhøring af: Bisidder:
Kristian Hertz Advokat Pernille Backhausen
Birte Deleuran Advokat Arvid Andersen
Andreas Berggreen Advokat Hanne Rahbæk

8. september 2021

Afhøring af: Bisidder:
Steffen Normann Hansen Advokat Torben Koch
Stig Henneberg  
Margrethe Nørgaard Advokat Stine Gry Johannesen
Torben Steen Hansen (udsat)  

21. september 2021

Afhøring af: Bisidder:
Jesper Skovhus Poulsen Advokat Stine Gry Johannessen
Jesper Rønnow Simonsen Advokat Jakob Lund Poulsen

22. september 2021

Afhøring af: Bisidder:
Jens Brøchner Advokat Lars Kjeldsen
David Hellemann Advokat Thorbjørn Sofsrud

5. oktober 2021

Afhøring af: Bisidder:
Lene Hansen  
Merete Norup  

6. oktober 2021

Afhøring af: Bisidder:
Reserveret til supplerende afhøringer  

2. november 2021

Afhøring af: Bisidder:
Erik Fabrin  
Helle Jensen Advokat Karen-Margrethe Schebye
Søren Wegener Clausen  

3. november 2021

Afhøring af: Bisidder:
Kaj-Henrik Ludolph  
Ole Kjær Advokat Søren Stenderup Jensen

16. november 2021

Afhøring af: Bisidder:
Reserveret til supplerende afhøringer  

17. november 2021

Afhøring af: Bisidder:
Reserveret til supplerende afhøringer  

30. november 2021

Afhøring af: Bisidder:
Reserveret til supplerende afhøringer  

1. december 2021

Afhøring af: Bisidder:
Peter Loft Advokat Lars Svenning Andersen
Troels Lund Poulsen Advokat Karoly Laszlo Németh

14. december 2021

Afhøring af: Bisidder:
Lars Albertsen  
Kristian Jensen Advokat Nicolai Mallet

15. december 2021

Afhøring af: Bisidder:
Thor Möger Pedersen Advokat Pernille Backhausen
Holger K. Nielsen Advokat Arvid Andersen
Bjarne Corydon Advokat Per Magid