Mobile navigation toggle      

Orientering nr. 2 - februar 2018

Mandag d. 26. februar 2018

Kommissionens interne møder

Kommissionen har den 5. december 2017 og den 9. januar 2018 afholdt sit 3. og 4. interne møde, hvor kommissoriet samt tilrettelæggelsen og gennemførelsen af kommissionens undersøgelse blev drøftet. Endvidere har kommissionen drøftet bl.a. en række praktiske forhold vedrørende kommissionens sekretariat i Aarhus og afhøringslokaler i København.

 

Materiale til brug for undersøgelsen

Kommissionen har den 11. oktober, 13. november og 13. december 2017 udsendt breve med tilhørende vejledning til en række offentlige myndigheder og private virksomheder med anmodning om, at materiale af betydning for kommissionens undersøgelse udleveres snarest muligt.

Kommissionen har siden udsendelsen af brevene modtaget en del materiale. Det er dog ikke alle kommissionens henvendelser, der er blevet besvaret, forinden kommissionen har iværksat en rykkerprocedure. Endvidere har en del af det modtagne materiale ikke været relevant i forhold til kommissoriet, ligesom en del af materialet ikke er udleveret i en form, som er i overensstemmelse med den vejledning, kommissionen har udarbejdet herfor.

Kommissionen har som nævnt iværksat en rykkerprocedure i forhold til de anmodninger om materiale, der ikke er imødekommet eller ikke imødekommet på en fyldestgørende måde.

Med henblik på at sikre fremdriften i kommissionens undersøgelse og kvaliteten af det materiale, kommissionen modtager, har kommissionen endvidere vurderet det nødvendigt at iværksætte en møderække med offentlige myndigheder og virksomheder, som af kommissionen er anmodet om at fremsende materiale. Kommissionen afvikler generelt møderne således, at i hvert møde deltager kommissionens formand, landsdommer, ph.d., Michael Ellehauge, suppleanten for formanden, landsdommer Rikke Holler og repræsentanter på chefniveau fra den pågældende myndighed eller virksomhed.

 

Sekretariatet i Aarhus

Kommissionens sekretariat tog pr. 15. november 2017 sine lokaler beliggende Ceresbyen 68B, 1. sal, 8000 Aarhus C i brug. Levering af skriveborde og kontorstole fandt sted samtidig, mens øvrige møbler mv. blev leveret den 15. januar 2018, og dele af den varige belysning i lokalerne blev leveret den 22. december 2017, hvor den midlertidige belysning blev nedtaget.

Levering af kommissionens it-arbejdspladser med tilhørende it-udstyr fandt sted i november 2017. Kommissionen fik adgang til sit journalsystem den 22. december 2017.

Kommissionen forventer på nuværende tidspunkt, at levering af kommissionens øvrige it-platform, der skal anvendes til lagring mv. af elektronisk materiale, vil finde sted i løbet af februar og marts 2018.

Der er løbende foretaget ansættelse af medarbejdere til sekretariatet, der således nu i det væsentlige er bemandet i det ved kommissionens udpegning forudsatte omfang.

 

Afhøringslokaler i København

Kommissionen har foretaget yderligere besigtigelser af lokaler til brug for kommissionens afhøringer.

Kommissionen har herefter og efter drøftelse med Justitsministeriet, Bygningsstyrelsen og Retten på Frederiksberg besluttet, at kommissionens afhøringer vil finde sted i egnede lokaler hos Retten på Frederiksberg.

 

Undersøgelseskommissionen om SKAT, den 26. februar 2018