< Se alle regnskaber

Årsregnskab for 2018

Udgifter til Undersøgelseskommissionen om SKAT i 2018  
   
Løbende udgifter opgjort i kr. ekskl. moms  
   
Løn og vederlag til kommissionens medlemmer og suppleanter 4.877.776,29
Løn i sekretariatet mv. 12.776.894,57
Salær mv. til bisiddere 0,00
Rejser, hotel, fortæring mv. 401.251,34
Vidnegodtgørelse 0,00
Forplejning, møder 65.564,82
Kursusudgifter 11.610,00
Lokaleudgifter (husleje, reparation, vedligehold og rengøring) 1.811.930,29
Kontorhold, it, inventar mv. 1.266.581,59
Udgifter i alt 21.211.608,90

Regnskab for første halvår af 2018

Udgifter til Undersøgelseskommissionen om SKAT for første halvår af 2018:
   
Løbende udgifter opgjort i kr. ekskl. moms  2018
   
Løn og vederlag til kommissionens medlemmer og suppleanter 2.426.445,32
Løn i sekretariatet mv. 4.836.127,05
Salær mv. til bisiddere 0,00
Rejser, hotel, fortæring mv. 251.576,26
Vidnegodtgørelse 0,00
Forplejning, møder 27.251,87
Kursusudgifter 5.800,00
Lokaleudgifter (husleje, reparation, vedligehold og rengøring) 930.401,78
Kontorhold, it, inventar mv. 308.173,59
Udgifter i alt 8.785.775,87