Mobile navigation toggle      

< Se alle regnskaber

Årsregnskab for 2018

Udgifter til Undersøgelseskommissionen om SKAT i 2018  
   
Løbende udgifter opgjort i kr. ekskl. moms  
   
Løn og vederlag til kommissionens medlemmer og suppleanter 4.877.776,29
Løn i sekretariatet mv. 12.776.894,57
Salær mv. til bisiddere 0,00
Rejser, hotel, fortæring mv. 401.251,34
Vidnegodtgørelse 0,00
Forplejning, møder 65.564,82
Kursusudgifter 11.610,00
Lokaleudgifter (husleje, reparation, vedligehold og rengøring) 1.811.930,29
Kontorhold, it, inventar mv. 1.266.581,59
Udgifter i alt 21.211.608,90