< Se alle regnskaber

Årsregnskab for 2018

Udgifter til Undersøgelseskommissionen om SKAT i 2018  
   
Løbende udgifter opgjort i kr. eksl. moms  
   
Løn og vederlag kommissionens medlemmer og suppleanter 4.877.776,29
Løn til sekretariatet mv. 12.776.894,57
Salær mv. til bisiddere 0,00
Rejser, hotel, fortæring mv. 401.251,34
Vidnegodtgørelse 0,00
Forplejning, møder 65.564,82
Kursusudgifter 11.610,00
Lokaleudgifter (husleje, reparation og vedligehold, rengøring) 1.811.930,29
Kontorhold, it, inventar mv. 1.266.581,59
Udgifter i alt 21.211.608,90

Regnskab for første halvår af 2018

Udgifter til Undersøgelseskommissionen om SKAT for første halvår af 2018:
   
Løbende udgifter opgjort i kr. ekskl. moms  2018
   
Løn og vederlag kommissionens medlemmer og suppleanter 2.426.445,32
Løn til sekretariatet mv. 4.836.127,05
Salær mv. til bisiddere 0,00
Rejser, hotel, fortæring mv. 251.576,26
Vidnegodtgørelse 0,00
Forplejning, møder 27.251,87
Kursusudgifter 5.800,00
Lokaleudgifter (husleje, reparation og vedligehold, rengøring) 930.401,78
Kontorhold, it, inventar mv. 308.173,59
Udgifter i alt 8.785.775,87