< Se alle regnskaber

Regnskab for første halvår af 2019

Udgifter til Undersøgelseskommissionen om SKAT for første halvår af 2019:
   
Løbende udgifter opgjort i kr. ekskl. moms 2019
   
Løn og vederlag til kommissionens medlemmer og suppleanter 4.411.653,88
Løn i sekretariatet mv. 10.523.575,48
Salær mv. til bisidder 0,00
Rejser, hotel, fortæring mv. 437.471,78
Vidnegodtgørelse 0,00
Forplejning, møder 64.809,03
Kursusudgifter 0,00
Lokaleudgifter (husleje, reparation, vedligehold og rengøring) 673.052,29
Kontorhold, IT, inventar mv. 1.699.061,55
Udgifter i alt 17.809.624,01