Mobile navigation toggle      

< Se alle regnskaber

Årsregnskab for 2019

Udgifter til Undersøgelseskommissionen om SKAT i 2019  
   
Løbende udgifter opgjort i kr. ekskl. moms  
   
Løn og vederlag til kommissionens medlemmer og suppleanter 8.753.104,10
Løn i sekretariatet (inkl. jur.sek., udspørger og konsulentbistand) 26.663.100,40
Salær mv. til bisiddere 13.477.370,86
Rejser, hotel, fortæring mv. 855.962,37
Vidnegodtgørelse 5.040,01
Forplejning, møder 142.941,96
Kursusudgifter 21.028,05
Lokaleudgifter (husleje, reparation, vedligehold, rengøring og indretning) 1.760.188,15
Kontorhold, it, inventar mv. 3.103.209,81
Udgifter i alt 54.781.945,71