< Se alle regnskaber

Årsregnskab for 2019

Udgifter til Undersøgelseskommissionen om SKAT i 2019  
   
Løbende udgifter opgjort i kr. ekskl. moms  
   
Løn og vederlag til kommissionens medlemmer og suppleanter 8.753.104,10
Løn i sekretariatet (inkl. jur.sek., udspørger og konsulentbistand) 26.663.100,40
Salær mv. til bisiddere 13.477.370,86
Rejser, hotel, fortæring mv. 855.962,37
Vidnegodtgørelse 5.040,01
Forplejning, møder 142.941,96
Kursusudgifter 21.028,05
Lokaleudgifter (husleje, reparation, vedligehold, rengøring og indretning) 1.760.188,15
Kontorhold, it, inventar mv. 3.103.209,81
Udgifter i alt 54.781.945,71

Regnskab for første halvår af 2019

Udgifter til Undersøgelseskommissionen om SKAT for første halvår af 2019:
   
Løbende udgifter opgjort i kr. ekskl. moms 2019
   
Løn og vederlag til kommissionens medlemmer og suppleanter 4.411.653,88
Løn i sekretariatet mv. 10.523.575,48
Salær mv. til bisidder 0,00
Rejser, hotel, fortæring mv. 437.471,78
Vidnegodtgørelse 0,00
Forplejning, møder 64.809,03
Kursusudgifter 0,00
Lokaleudgifter (husleje, reparation, vedligehold og rengøring) 673.052,29
Kontorhold, IT, inventar mv. 1.699.061,55
Udgifter i alt 17.809.624,01