Mobile navigation toggle      

< Se alle regnskaber

Årsregnskab for 2022

Udgifter til Undersøgelseskommissionen om SKAT i 2022  
   
Løbende udgifter opgjort i kr. ekskl. moms  
   
Løn og vederlag til kommissionens medlemmer og suppleanter 5.094.350,74
Løn i sekretariatet (inkl. jur.sek., udspørger og konsulentbistand) 38.552.938,84
Salær mv. til bisiddere 9.947.528,35
Rejser, hotel, fortæring mv. 433.861,54
Vidnegodtgørelse 36.174,73
Forplejning, møder mv. 166.663,35
Kursusudgifter 39.075,00
Lokaleudgifter (husleje, reparation, vedligehold, rengøring og indretning) 2.260.983,90
Trykning af beretning 0,00
Kontorhold, it, inventar mv. 3.803.995,27
Udgifter i alt 60.335.571,72