Mobile navigation toggle      

< Se alle regnskaber

Regnskab for 2017

Udgifter til Undersøgelseskommissionen om SKAT i 2017:
   
Løbende udgifter opgjort i kr. ekskl. moms 2017
   
Løn og vederlag til kommissionens medlemmer og suppleanter 1.451.291,45
Løn i sekretariatet mv. 829.746,71
Salær mv. til bisiddere 0,00
Rejser, hotel, fortæring mv. 50.542,60
Vidnegodtgørelse 0,00
Forplejning, møder 11.068,37
Kursusudgifter 4.500,00
Lokaleudgifter (husleje, reparation, vedligehold og rengøring) 387.988,88
Kontorhold, it, inventar mv. 313.678,04
Udgifter i alt 3.048.816,05