< Se alle regnskaber

Regnskab for 2017

Udgifter til Undersøgelseskommissionen om SKAT i 2017:
   
Løbende udgifter opgjort i kr. ekskl. moms 2017
   
Løn og vederlag kommissionens medlemmer og suppleanter 1.451.291,45
Løn til sekretariatet mv. 829.746,71
Salær mv. til bisiddere 0,00
Rejser, hotel, fortæring mv. 50.542,60
Vidnegodtgørelse 0,00
Forplejning, møder 11.068,37
Kursusudgifter 4.500,00
Lokaleudgifter (husleje, reparation og vedligehold, rengøring) 387.988,88
Kontorhold, it, inventar mv. 313.678,04
Udgifter i alt 3.048.816,05