Mobile navigation toggle      

Karsten Revsbech


Foto: Aarhus BSS

Professor emeritus Karsten Revsbech har været ansat ved Aarhus Universitet siden 1980, fra 1992 som professor i forvaltningsret. I 1987 blev han tildelt den juridiske doktorgrad (dr. jur.). Han har skrevet en række bøger og artikler, herunder lærebøger om forvaltningsret, reglerne om det offentlige personale samt kommunalret, og har undervist i disse fag i mange år på universitetet og på eksterne kurser. Karsten Revsbech har været medlem af flere lovforberedende udvalg under forskellige ministerier, aktuelt Udvalget om undersøgelseskommissioner under Justitsministeriet. Herudover har han været medlem af en undersøgelseskommission og formand for/ medlem af flere andre undersøgelsesorganer, herunder udpeget som undersøger vedrørende embedsmænds ansvar som opfølgning på en større undersøgelsesberetning. Han har været formand for to offentlige nævn og har fungeret som voldgiftsdommer. Karsten Revsbech er endvidere medlem af Folketingets Ombudsmands og Rigsrevisionens eksterne evalueringspaneler.