Mobile navigation toggle      

Elsebeth Aaes-Jørgensen


Foto: Rasmus Linaa

Medlem af kommissionen, advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen, har siden 2007 været partner i advokatfirmaet Norrbom Vinding, hvor hun har været advokat siden firmaets start i 1998. Elsebeth Aaes-Jørgensen er specialiseret i arbejds- og ansættelsesret, primært med fokus på den offentlige sektor og offentlig ret i mere generel forstand. Hun har betydelig erfaring med at føre retssager og har siden 2005 haft møderet for Højesteret. Derudover har Elsebeth Aaes-Jørgensen gennem årene været involveret i gennemførelsen af adskillige advokatundersøgelser af forskellig karakter, oftest i relation til offentlige myndigheder. Hun har endvidere en LL.M. i Comparative Law fra University of San Diego.