Mobile navigation toggle      

< Gå tilbage til tidligere afhøringer
 

Afhøringerne vedrørende hovedkommissoriet
Fra den 23. marts 2021 - 2. juni 2021 

Som oplyst i nyhed af 16. november 2020 ”Afhøringer til brug for hovedkommissoriet”, har kommissionens afhøringer i 1. halvår 2021 (23. marts 2021 – 2. juni 2021) angået de temaer, der henhørte under undersøgelsesperioden 2002 – 2009. De temaer, der primært blev fokuseret på, var regelforenkling på inddrivelsesområdet, Boston Consulting Groups analyse af potentialet ved en fusioneret skatteadministration og SKAT’s Masterplan.

Med hensyn til regelforenkling på inddrivelsesområdet har fokus primært været på grundlaget for og forventningerne til den regelforenkling, der blev gennemført i årene omkring og efter fusionen af inddrivelsesområdet. Formålet har navnlig været at undersøge betydningen heraf for moderniseringen af SKAT‘s it-systemer.

Med hensyn til Boston Consulting Groups analyse af potentialet ved en fusioneret skatteadministration og SKAT’s Masterplan har fokus primært været på rollefordelingen mellem ToldSkat/SKAT, Skatteministeriet og Finansministeriet samt forventningerne til omfanget af effektiviseringspotentialet i årene omkring og efter fusionen.

23. marts 2021

Afhøring af: Bisidder:
Claus Kaaber Advokat Poul Heidmann
Else Veggerby Christoffersen Advokat Jacob Aaes

24. marts 2021

Afhøring af: Bisidder:
Preben Kristiansen Advokat Søren Stenderup Jensen
Kaj-Henrik Ludolph  
Anders K. Andersen  

20. april 2021

Afhøring af: Bisidder:
Jens Madsen Advokat Jon Lauritzen
Birte Deleuran  Advokat Arvid Andersen

21. april 2021

Afhøring af: Bisidder:
Peter Høeg-Larsen Advokat Hanne Rahbæk
Jesper Skovhus Poulsen Advokat Stine Gry Johannessen
Karsten Juncher Advokat Christian Bachmann

4. maj 2021

Afhøring af: Bisidder:
Peter Thorninger Advokat Hanne Rahbæk
Jesper Skovhus Poulsen Advokat Stine Gry Johannessen

5. maj 2021

Afhøring af: Bisidder:
Ole Kjær Advokat Søren Stenderup Jensen
Kristian Jensen Advokat Nicolai Mallet

18. maj 2021

Afhøring af: Bisidder:
Mikkel Nielsen Østergaard Advokat Martin Cumberland
Peter Loft Advokat Lars Svenning Andersen

19. maj 2021

Afhøring af: Bisidder:
Peter Loft Advokat Lars Svenning Andersen
Peter Høeg-Larsen Advokat Hanne Rahbæk

1. juni 2021

Afhøring af: Bisidder:
Niels Kleis Frederiksen Advokat Poul Heidmann
David Hellemann Advokat Thorbjørn Sofsrud

2. juni 2021

Afhøring af: Bisidder:
Adam Wolf Advokat Pernille Backhausen
Christian Kettel Thomsen Advokat Gunnar Homann