Mobile navigation toggle      

< Se alle regnskaber

Årsregnskab for 2021

Udgifter til Undersøgelseskommissionen om SKAT i 2021  
   
Løbende udgifter opgjort i kr. ekskl. moms  
   
Løn og vederlag til kommissionens medlemmer og suppleanter 6.468.942,70
Løn i sekretariatet (inkl. jur.sek., udspørger og konsulentbistand) 39.216.278,37
Salær mv. til bisiddere 10.193.589,41
Rejser, hotel, fortæring mv. 431.033,02
Vidnegodtgørelse 3.360,20
Forplejning, møder mv. 123.311,14
Kursusudgifter 58.012,80
Lokaleudgifter (husleje, reparation, vedligehold, rengøring og indretning) 2.113.411,30
Trykning af beretning 737.467,00
Kontorhold, it, inventar mv. 4.622.095,00
Udgifter i alt 63.967.500,94