Mobile navigation toggle      

< Se alle regnskaber

Årsregnskab for 2020

Udgifter til Undersøgelseskommissionen om SKAT i 2020  
   
Løbende udgifter opgjort i kr. ekskl. moms  
   
Løn og vederlag til kommissionens medlemmer og suppleanter 7.415.175,57
Løn i sekretariatet (inkl. jur.sek., udspørger* og konsulentbistand) 26.243.765,51
Salær mv. til bisiddere* 13.232.314,83
Rejser, hotel, fortæring mv. 390.652,32
Vidnegodtgørelse 2.200,00
Forplejning, møder 123.472,60
Kursusudgifter 72.741,60
Lokaleudgifter (husleje, reparation, vedligehold, rengøring og indretning) 1.417.368,74
Kontorhold, it, inventar mv. 2.847.495,50
Udgifter i alt 51.745.186,37

*Der mangler afregning for ca. 4 mio. kr. vedr. 4. kvartal 2020 for bisidderne samt afregning for udspørger 3. kvartal 2020 for 4,3 mio. kr. I alt 8,3 mio. kr. som i stedet for vil fremgå af 2021 regnskabet.