Organisation

Kommissionens medlemmer

Landsdommer, ph.d. Michael Ellehauge (formand)

Advokat, LL.M. Elsebeth Aaes-Jørgensen

Professor, dr.jur. Søren Højgaard Mørup

 

Kommissionens udspørger

Advokat Jens Lund Mosbek

 

Suppleanter for kommissionens medlemmer

Landsdommer Rikke Holler - suppleant for Michael Ellehauge

Advokat, ph.d. Sune Troels Poulsen - suppleant for Elsebeth Aaes-Jørgensen

Professor, dr.jur. Karsten Revsbech - suppleant for Søren Højgaard Mørup

Suppleanterne forventes løbende at deltage i kommissionens arbejde. 

 

Kommissionens formand og suppleanten for formanden varetager på kommissionens vegne den daglige ledelse af sekretariatet, der indtil videre består af juridisk sekretær, byretsdommer Mette Langborg Christiansen, og juridisk sekretær, byretsdommer Trine Poulsen. Der vil blive knyttet yderligere medarbejdere til sekretariatet.