Seneste nyt

Fredag d. 10. november 2017

2. interne møde afholdt

Kommissionen har den 10. oktober 2017 afholdt et seminar og sit andet interne møde, hvor kommissionen har drøftet kommissoriet og tilrettelæggelsen af undersøgelsen yderligere.

Torsdag d. 14. september 2017

1. interne møde afholdt

Kommissionen afholdt den 13. september 2017 sit første interne møde, hvor kommissoriet og tilrettelæggelsen af undersøgelsen blev drøftet.

Onsdag d. 13. september 2017

Kommissionsmedlemmerne er udpeget

Justitsministeren har den 13. september udpeget medlemmerne og suppleanterne i undersøgelseskommissionen om SKAT.

Onsdag d. 13. september 2017

Undersøgelseskommissionen om SKAT er nedsat

Justitsministeren har den 3. juli 2017 nedsat en kommission til undersøgelse af SKAT. Kommissionen er nedsat efter § 1, stk. 1, i lov om undersøgelseskommissioner.