Seneste nyt

Fredag d. 13. juli 2018

Regnskab for 2017

Udgifter til Undersøgelseskommissionen om SKAT i 2017: Løbende udgifter opgjort i kr. eksl....

Torsdag d. 28. juni 2018

Orientering nr. 3 - juni 2018

Tillægskommissorium om SKAT’s refusion af udbytteskat Justitsministeriet har ved tillægskommissorium af 9. april 2018 anmodet kommissionen om at inddrage forholdene...

Torsdag d. 12. april 2018

Tillægskommissorium modtaget 9. april 2018

Undersøgelseskommissionen om SKAT har den 9. april 2018 modtaget tillægskommissorium vedrørende udbytteskattesagen. Tillægskommissoriet kan findes her .

Mandag d. 26. februar 2018

Orientering nr. 2 - februar 2018

Kommissionens interne møder Kommissionen har den 5. december 2017 og den 9. januar 2018 afholdt sit 3. og 4. interne møde, hvor kommissoriet samt tilrettelæggelsen og...

Fredag d. 10. november 2017

2. interne møde afholdt

Kommissionen har den 10. oktober 2017 afholdt et seminar og sit andet interne møde, hvor kommissionen har drøftet kommissoriet og tilrettelæggelsen af undersøgelsen yderligere.

Torsdag d. 2. november 2017

Orientering nr. 1 - november 2017

Kommissionens interne møder Umiddelbart efter udpegningen af kommissionens medlemmer afholdt kommissionen den 13. september 2017 i Aarhus sit første interne møde, hvor...

Torsdag d. 14. september 2017

1. interne møde afholdt

Kommissionen afholdt den 13. september 2017 sit første interne møde, hvor kommissoriet og tilrettelæggelsen af undersøgelsen blev drøftet.

Onsdag d. 13. september 2017

Kommissionsmedlemmerne er udpeget

Justitsministeren har den 13. september udpeget medlemmerne og suppleanterne i undersøgelseskommissionen om SKAT.

Onsdag d. 13. september 2017

Undersøgelseskommissionen om SKAT er nedsat

Justitsministeren har den 3. juli 2017 nedsat en kommission til undersøgelse af SKAT. Kommissionen er nedsat efter § 1, stk. 1, i lov om undersøgelseskommissioner.